Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2018 година

01.10.2018ОА и Т – 653,98 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 582,69 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 658,98 лева/х.н.куб.м. без ДДС

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

13.10.2023

        ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »