Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2018 година

01.10.2018ОА и Т – 653,98 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 582,69 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 658,98 лева/х.н.куб.м. без ДДС

Спиране на газоподаване поради метрологична проверка

21.06.2012

На 25 юни 2012 година ,(от 07,00 до 18,00 часа), следните абонати...

прочетете още » всички новини »