Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2018 година

01.10.2018ОА и Т – 653,98 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 582,69 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 658,98 лева/х.н.куб.м. без ДДС

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2017 година

31.03.2017

ОА и Т – 530,49 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »