Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2018 година

01.10.2018ОА и Т – 653,98 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 582,69 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 658,98 лева/х.н.куб.м. без ДДС

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2015 година

07.07.2015

ОА и Т – 616.26 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »