Телефон за връзка:07133/3052


Временно ппреустановяване подаването на природен газ

14.10.2016

На Вниманието на абонатите на „Правецгаз 1” АД

Уведомяваме Ви, че поради извършване на извънредни ремонтни дейности на магистрален газопровод DN700 в участъка от ЛКВ “Калугерово” до ЛКВ „Врачеш” – собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД , в периода от 08:00 часа на 19.10.2016 година до 08:00 часа на 21.10. 2016 година, ще бъде преустановено подаването на природен газ за района на град Правец и село Разлив.

От ръководството