Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец Февруари 2021 година

04.02.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

30.39

30.39

30.39

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 4.25

 4.25

 4.25

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

44.56

52.21

55.00

Цени за месец Октомври 2021 година

05.10.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »