Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2015 година

01.04.2015


ОА и Т – 651,72 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;

Пром. – 591,52 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;

Битови – 656,62 лева/х.н.куб.м. без ДДС

Цени за месец ЯНУАРИ 2021 година

04.01.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА   ...

прочетете още » всички новини »