Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1”АД за третото тримесечие на 2012 година

05.07.2012

- ОА и Т – 859,90 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
- Промишлени – 799,90 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
- Битови – 865,00 лева/х.н.куб.м. без ДДС ;

Забележка: Коефициента за битовите абонати се запазва 1,000 за 3-тото тримесечие на 2012 година.

Нови цени на „Правецгаз 1” АД - предложение

10.10.2016

„Правецгаз 1” АД уведомява своите абонати,че поради...

прочетете още » всички новини »