Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1”АД за третото тримесечие на 2012 година

05.07.2012

- ОА и Т – 859,90 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
- Промишлени – 799,90 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
- Битови – 865,00 лева/х.н.куб.м. без ДДС ;

Забележка: Коефициента за битовите абонати се запазва 1,000 за 3-тото тримесечие на 2012 година.

Цени за месец Април 2021 година

05.05.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »