Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА

01.09.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

297.89

297.89

297.89

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 4.22

 4.22

 4.22

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

312.08

319.73

322.52

 

 

 

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

05.12.2023

        ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »