Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец АВГУСТ 2020 година

03.08.2020

           Цени за месец  АВГУСТ 2020 година

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

18.67

18.67

18.67

Цена пренос ВН

 0.49

 0.49

 0.49

Цена достъп/капацитет ВН

 2.43

 2.43

 2.43

Цена разпределение наша мрежа

 8.55

15.70

15.54

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

30.46

37.82

39.61

 

 

 

 

Цени природен газ за месец ЮНИ 2020г.

03.06.2020

Цени природен газ за месец  ЮНИ 2020г.   ...

прочетете още » всички новини »