Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец АВГУСТ 2020 година

03.08.2020

           Цени за месец  АВГУСТ 2020 година

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

18.67

18.67

18.67

Цена пренос ВН

 0.49

 0.49

 0.49

Цена достъп/капацитет ВН

 2.43

 2.43

 2.43

Цена разпределение наша мрежа

 8.55

15.70

15.54

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

30.46

37.82

39.61