Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец Октомври 2021 година

05.10.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

94.54

94.54

94.54

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 3.66

 3.66

 3.66

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

15.32

15.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

108.17

114.82

117.61