Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец Октомври 2021 година

05.10.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

94.54

94.54

94.54

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 3.66

 3.66

 3.66

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

15.32

15.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

108.17

114.82

117.61

 

 

 

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2018 година

01.06.2018

ОА и Т – 606,75 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »