Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

03.01.2023

 

      ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

 

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

77.60

77.60

77.60

Цена пренос ВН

 1.02

 1.02

 1.02

Цена достъп/капацитет ВН

 4.75

 4.75

 4.75

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

92.64

100.29

103.08